Takken

Onze boerderij bestaat uit meerdere takken die onderling met elkaar samenwerken. De veehouderij levert mest aan de groenteteelt, de groenteteelt levert groenten aan de winkel. De veehouderij levert zuivelproducten, kaas en vlees aan de winkel. Groenteresten uit de winkel en groenteteelt worden gevoerd aan de varkens, kippen en koeien.

Kom in contact